دیدگاه جدیدی بگذارید

پاکبین

Vote up!‎
۶۳۳۶
Vote down!‎
-۶۴۲۸
قبلا نظر داده ام که مقبول طبع مردم صاحب نظر نبوده است حالا با یک چرخش در دیدگاه پیشنهاد معرفی انواع ماهی با تابلو خصوصیا ت وموارد مصرف وشیوه استفاده از آن ر ا پیشنهاد میدهم تا مسافران با محصول استان آشنایی حاصل کنند . در ماهی فروشی میدان توحید تهران ماهی مقوا را به نام حلوای بندری میفروشند وبه تذکر بنده هم توجه ننمودند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.