دیدگاه جدیدی بگذارید

ناشناس

اگر پارکی به نام مشاهیر داشته باشیم و تندیسها در انجا نصب شود خوب است در خیابنها جذابیتی ندارد
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.