دیدگاه جدیدی بگذارید

مصطفی هانایی ازتنگک

باسلام .برای بوشهرهرکارفرهنگی انجام شودارزشمنداست.من باهمه احترام به دیدگاههای همشهریانم .دیدگاه استادهوشمندرامیستایم واینکه شهررایهویی ببریم زیر تندیس بدلیل کم وسعت بودن شهرخیلی معقول نیست .یک پارک که بطورمثال علمی باشدکتابخانه ومحلی برای مطالعه .کافی نت .کافی شاپ .چایخانه و...که همه اقشارجابدهیم .آموزش وپرورش دانش آموزهارابیاوردتابصورت عملی درذهن دانش آموزبماند این گوهرهای علمی ایران.مکانی مفرح بسازیم ازهمین ظرفیتهای موجودشهرداری ازجمله پارک خلیج فارس .ودیگرپارکها شایسته میدانم ازحرکت خوب وبیادماندنی شهردارحزب اللهی ومدیرباتدبیروخلاق .خوش سخن شهرداری ازبابت اینگونه طرحها قدردانی نمایم /اینکه عزیزان درمقابل حرکتهای فرهنگی اعتراض به امحا موش ویاکوچه مافلان است وبهمان بایستی هرکاری رابجای خودش پیشنهادداد /خدایی چندتاازمابوشهریها رفتیم پیش شهردارکه تازه کاره برای زیبایی .عمران آبادی .استفاده ازظرفیتهای شهرپیشنهاد .نظر.دادیم.اگرخدای نکرده شهرداری رفتیم دنبال امورخود وخیلی خوش بینانه شهرداررادیدیم بابت مشکل کوچه خودمان درخواست داشتیم .علی ایحال زحمتکشان عرصه خدمت به مردم خدایارتان باد .
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.