دیدگاه جدیدی بگذارید

negar

Vote up!‎
۶۵۲۳
Vote down!‎
-۶۵۶۱
بادورود و تشکراز زحمت های شهردار و همکاران.ای کاش میشد ۱ بوستان زیبا جوری طراحی کنند که در ان قسمت از بوستان ، متناسب با تندیسی که قرار است در ان محل قرار بگیرد ۱طراحی متفاوت با دیگر نقاط بوستان و متناسب با شخصیبت و داستان پیرامون ان مشاهیر صورت بگیرد.بهرحال واسه این تندیس ها ۱فکرو کار تازه بکنید و نا تکراری تا شهر هم تازگی پیدا کند و متفاوت باشد.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.