اخبار ویژه

  1. شهردار بندر بوشهر عنوان نمود:

    شهردار بوشهر گفت:عملیات اجرایی پروژه سنگفرش سه خیابان شهر بوشهر با اعتباری بالغ بر۱۱ میلیارد ریال آغاز شد.

  2. مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری بوشهر خبر داد:

  3. شهردار بندر بوشهر گفت:

  4. شهردار بندر بوشهر خبر داد:

صفحه‌ها