اخبار ویژه

  1. شهردار بندر بوشهر اعلام کرد:

    در صورت استقبال بخش خصوصی برای احداث پارکینگ عمومی مکانیزه با واگذاری زمین همکاری لازم با آنها انجام خواهد شد.

  2. شهردار بندر بوشهر به همراه معاونین و مدیران شهرداری از پروژه های عمرانی و خدمات شهری بازدید نمودند.

  3. شهردار منطقه یک در برنامه رادیویی پژواک اعلام کرد:

  4. شهردار بندر بوشهر اعلام کرد:

صفحه‌ها