مناقصه و مزایده

عنوان تاریخ پایان نوع سازمان مرتبط مهلت تحویل سند

آگهی فراخوان بهسازی فضای سبز میدان مطهری تا میدان آزادی

۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

آگهی فراخوان بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بوشهر

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان چرخ و فلک

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

فراخوان احداث تقاطع غير همسطح آزادي

۱۳۹۴/۰۶/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

آگهی مزایده احداث سينما شش بعدي

۱۳۹۴/۰۳/۲۷ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

آگهي مناقصه عمومي پروژه های عمرانی

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

آگهی مناقصه عمومی رنگ آميزي جداول سطح شهر بوشهر

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه عمومی تامين و پشتيباني خودرو

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه جدول بندی و زیرسازی آسفالت معابر شهری

۱۳۹۳/۱۲/۰۳ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهي مناقصه عمومي جمع آوری زباله و تنظیف معابر

۱۳۹۳/۱۱/۰۸ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

آگهي مناقصه عمومي تامین نیروی انسانی

۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آگهي مناقصه عمومي پروژه هاي عمراني

۱۳۹۳/۱۰/۱۴ مناقصه معاونت عمرانی شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

فراخوان پیمانکار جهت آسفالت معابر و کوچه های شهری

۱۳۹۳/۰۹/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

اگهی فراخوان پیمانکار حفظ و نگهداری آبنماهای شهری

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ مزایده خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

آگهي مناقصه عمومي حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ مناقصه سازمان پارکهای و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

آگهی مناقصه عمومی اجراي عمليات مبارزه با جوندگان موذي

۱۳۹۳/۰۹/۲۳ مناقصه خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

آگهي مناقصه عمومي تلاف سگ هاي ولگرد به روش زنده گيري

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ مناقصه خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

مزایده بهره برداری از پارک ترافیک

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ مزایده خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

خريد و نصب چمن مصنوعي

۱۳۹۳/۰۶/۲۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

فراخوان پروژه های شهری

۱۳۹۳/۰۶/۲۴ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۱۸

فراخوان خريد مصالح سنگي پروژه ساحل سازي از ميدان المپيك تا ميدان رئيسعلي دلواري

۱۳۹۳/۰۶/۲۴ مناقصه معاونت عمرانی شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

اگهی فراخوان نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر

۱۳۹۳/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

آگهي مناقصه عمومي خرید سطل زباله گالوانیزه

۱۳۹۳/۰۶/۰۸ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

آگهي مناقصه عمومي نسبت به خريداري دو دستگاه بكهو لودر

۱۳۹۳/۰۶/۰۳ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

فراخوان مناقصه جمع آوري سگ هاي ولگرد به روش زنده گيري

۱۳۹۳/۰۳/۱۰ مناقصه معاونت خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند ۱۳۹۳/۰۳/۱۰

صفحه‌ها

اشتراک در مناقصه و مزایده