مناقصه و مزایده

عنوان تاریخ پایان نوع سازمان مرتبط مهلت تحویل سند

سرويس ، حفاظت و نگهداري از آبنماهاي سطح شهر

۱۳۹۴/۰۸/۲۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

حسابرسي شهرداري و سازمانهاي تابعه

۱۳۹۴/۰۹/۱۴ مناقصه شورای اسلامی شهر بوشهر ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

اجراي پياده رو و فضاي سبز حدفاصل سه راهي گمرك تا چهار راه شيلات ( ضلع غربي خيابان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

خريد و نصب كفپوش

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

اجراي طرح مميزي املاك و شماره گذاري پلاك اماكن در محدوده قانوني شهر بوشهر

۱۳۹۴/۰۷/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر بوشهر

۱۳۹۴/۰۷/۰۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

برونسپاری وظایف کنترل و نظارت و گشت ساختمانی سطح شهر

۱۳۹۴/۰۶/۱۶ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

بهره برداری از غرفه میدان میوه و تره بار

۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

آگهی فراخوان بهسازی فضای سبز میدان مطهری تا میدان آزادی

۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

آگهی فراخوان بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بوشهر

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان چرخ و فلک

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

فراخوان احداث تقاطع غير همسطح آزادي

۱۳۹۴/۰۶/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

آگهی مزایده احداث سينما شش بعدي

۱۳۹۴/۰۳/۲۷ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

آگهي مناقصه عمومي پروژه های عمرانی

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

آگهی مناقصه عمومی رنگ آميزي جداول سطح شهر بوشهر

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه عمومی تامين و پشتيباني خودرو

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه جدول بندی و زیرسازی آسفالت معابر شهری

۱۳۹۳/۱۲/۰۳ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهي مناقصه عمومي جمع آوری زباله و تنظیف معابر

۱۳۹۳/۱۱/۰۸ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

آگهي مناقصه عمومي تامین نیروی انسانی

۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

آگهي مناقصه عمومي پروژه هاي عمراني

۱۳۹۳/۱۰/۱۴ مناقصه معاونت عمرانی شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

فراخوان پیمانکار جهت آسفالت معابر و کوچه های شهری

۱۳۹۳/۰۹/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

اگهی فراخوان پیمانکار حفظ و نگهداری آبنماهای شهری

۱۳۹۳/۰۹/۱۹ مزایده خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

آگهي مناقصه عمومي حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ مناقصه سازمان پارکهای و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

آگهی مناقصه عمومی اجراي عمليات مبارزه با جوندگان موذي

۱۳۹۳/۰۹/۲۳ مناقصه خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

آگهي مناقصه عمومي تلاف سگ هاي ولگرد به روش زنده گيري

۱۳۹۳/۰۹/۰۸ مناقصه خدمات شهری ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

صفحه‌ها

اشتراک در مناقصه و مزایده