مناقصه و مزایده

عنوان تاریخ پایان نوع سازمان مرتبط مهلت تحویل سند

مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري بندر بوشهر و سازمانهاي وابسته

۱۳۹۴/۱۰/۲۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

فراخوان اجراي زمين چمن مصنوعي

۱۳۹۴/۱۰/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

تمدید مناقصه حسابرسي شهرداري و سازمانهاي تابعه

۱۳۹۴/۰۹/۲۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

برونسپاري وظايف كنترل,نظارت و گشت ساختماني سطح شهر

۱۳۹۴/۰۹/۱۷ مناقصه شهردای بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

فراخوان مسابقه معماري طراحي ميدان غدير

۱۳۹۴/۱۰/۰۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

فراخوان مسابقه معماري فانوس دريايي

۱۳۹۴/۱۰/۰۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

غرفه هاي تجاري واقع در مجتمع تجاري تفريحي خليج فارس

۱۳۹۴/۰۹/۰۸ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

سرويس ، حفاظت و نگهداري از آبنماهاي سطح شهر

۱۳۹۴/۰۸/۲۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

حسابرسي شهرداري و سازمانهاي تابعه

۱۳۹۴/۰۹/۱۴ مناقصه شورای اسلامی شهر بوشهر ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

اجراي پياده رو و فضاي سبز حدفاصل سه راهي گمرك تا چهار راه شيلات ( ضلع غربي خيابان)

۱۳۹۴/۰۷/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

خريد و نصب كفپوش

۱۳۹۴/۰۷/۲۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

اجراي طرح مميزي املاك و شماره گذاري پلاك اماكن در محدوده قانوني شهر بوشهر

۱۳۹۴/۰۷/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر بوشهر

۱۳۹۴/۰۷/۰۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

برونسپاری وظایف کنترل و نظارت و گشت ساختمانی سطح شهر

۱۳۹۴/۰۶/۱۶ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

بهره برداری از غرفه میدان میوه و تره بار

۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

آگهی فراخوان بهسازی فضای سبز میدان مطهری تا میدان آزادی

۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

آگهی فراخوان بیمه عمر و تکمیل درمان پرسنل شهرداری بوشهر

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان چرخ و فلک

۱۳۹۴/۰۶/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۷

فراخوان احداث تقاطع غير همسطح آزادي

۱۳۹۴/۰۶/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

آگهی مزایده احداث سينما شش بعدي

۱۳۹۴/۰۳/۲۷ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

آگهي مناقصه عمومي پروژه های عمرانی

۱۳۹۴/۰۳/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

آگهی مناقصه عمومی رنگ آميزي جداول سطح شهر بوشهر

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه عمومی تامين و پشتيباني خودرو

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهی مناقصه جدول بندی و زیرسازی آسفالت معابر شهری

۱۳۹۳/۱۲/۰۳ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

آگهي مناقصه عمومي جمع آوری زباله و تنظیف معابر

۱۳۹۳/۱۱/۰۸ مناقصه شهرداری بوشهر ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

صفحه‌ها

اشتراک در مناقصه و مزایده