مناقصه و مزایده

عنوان تاریخ پایان نوع سازمان مرتبط مهلت تحویل سند

بهسازي سنگفرش از پارك صدف تا رستوران رافائل

۱۳۹۵/۰۸/۱۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

آگهی مزایده عمومی

۱۳۹۵/۰۸/۱۰ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

آگهي مناقصه عمومي اجراي سنگفرش

۱۳۹۵/۰۷/۱۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

مناقصه عمومی تعمير و نگهداري سنگ جدول و سنگ فرش منطقه يك و دو

۱۳۹۵/۰۷/۰۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهداء و بهسازی جداره غربی بافت تاریخی فرهنگی

۱۳۹۵/۰۶/۲۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

مناقصه انجام امور بيمه عمر و تكميل درمان پرسنل شهرداري بندر بوشهر

۱۳۹۵/۰۶/۱۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

مناقصه عمومی اجراي ساختمان فانوس دریایی

۱۳۹۵/۰۵/۱۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

مناقصه عمومي اجري كانال بتني سرپوشيده حدفاصل تنگك ۲ تا انتهاي تنگك ۳

۱۳۹۵/۰۵/۱۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

مناقصه عمومی برونسپاري خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر

۱۳۹۵/۰۵/۱۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

مناقصه عمومی تامين خودرو

۱۳۹۵/۰۵/۱۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

اصلاحيه آگهي مناقصه عمومي خريد و نصب و راه اندازي ۱۰ عدد خانه دوچرخه در سطح شهر

۱۳۹۵/۰۵/۰۵ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

مناقصه عمومی اجراي پارك مرواريد و سازه حفاظتي فاز سه

۱۳۹۵/۰۵/۱۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

آگهي مناقصه عمومي تأمین تجهیزات خط ۶۶ کیلوولت دو مداره واقع در میدان آزادی بوشهر

۱۳۹۵/۰۴/۲۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

آگهي مناقصه عمومي اجرای دیوارکشی، اجرای ساختمان فانوس، اجرای کفسازی محله بهبهانی

۱۳۹۵/۰۴/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

مناقصه عمومي احداث پارك حاشيه اي حدفاصل بيمارستان خليج فارس تا ورودي نيايش (حاشيه آزادي)

۱۳۹۵/۰۴/۲۰ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

آگهي فراخوان تجديد مزايده عمومي

۱۳۹۵/۰۴/۲۲ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

مناقصه عمومي خريد و نصب و راه اندازي ۳۶ عدد خانه دوچرخه در سطح شهر

۱۳۹۵/۰۴/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

مناقصه های عمومی انجام, حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري

۱۳۹۵/۰۴/۱۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

اجراي پارك حاشيه اتوبان شهيد قره ني بين ميدان غدير تا ميدان آزادي فاز ۱

۱۳۹۵/۰۴/۰۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

اجراي موزائيك فرش پياده رو ميدان آزادي تا تنگك يك

۱۳۹۵/۰۴/۰۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

آگهي مناقصه عمومي اجراي موزائيك فرش پياده رو ضلع شرقي خيابان بهشت صادق شهر بوشهر

۱۳۹۵/۰۳/۱۶ مناقصه شهردای بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

آگهي مناقصه عمومي اجراي پارك حاشيه اتوبان شهيد قره ني بين ميدان غدير تا ميدان آزادي فاز ۱

۱۳۹۵/۰۳/۱۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

آگهي مناقصه عمومي بهسازی و اجرای کانال خیابان، موازئيك فرش پياده رو

۱۳۹۵/۰۲/۲۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مناقصه عمومی اجراي كانال و موزائیک فرش

۱۳۹۵/۰۳/۰۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مناقصه های عمومی اجراي كانال و موزائيك فرش

۱۳۹۵/۰۳/۰۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

صفحه‌ها

اشتراک در مناقصه و مزایده