فرم مناقصه عمومی پیاده رو سازی کوچه های محلات بهبهانی و شنبدی/ اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۱۲/۱۶
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, اسفند ۱۶, ۱۳۹۶