انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, بهمن ۱۰, ۱۳۹۶