آگهی مناقصه جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانال های سطح و جمع آوری خاک و نخاله شهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۱۱/۰۸
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
يكشنبه, بهمن ۸, ۱۳۹۶