آگهی مناقصه برونسپاري خدمات عمومي شهرداري بندر بوشهر و سازمانهاي وابسته

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, دى ۲۰, ۱۳۹۶