مناقصه عمومي اجراي موزائيك فرش گذر خلاق فدك (حدفاصل خيابان خليج فارس تا مركز محله اي كوتي)

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
دوشنبه, آبان ۱۵, ۱۳۹۶