آگهي مناقصه عمومي اجراي پارك خيابان سبز آباد، اجراي زيرسازي و آسفالت كوچه هاي منطقه يك

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۸/۰۴
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
دوشنبه, آبان ۱۵, ۱۳۹۶