آگهی مناقصه عمومی نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر بوشهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, آبان ۱۰, ۱۳۹۶
برچسب ها: