مناقصه عمومي تامين خودرو

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۶/۱۹
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, شهريور ۴, ۱۳۹۶

 

دانلود: Microsoft Office document icon۳.doc