مزایده زمین متروکه خیابان سنگی

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

آگهی مزایده زمین متروکه خیابان سنگی

 

فایلاعلاميه آگهي مزايده.docx