مزایده ساختمان نگین

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

Microsoft Office document iconفراخوان.doc

آگهی فراخوان مزایده عمومی عمومی ساختمان موصوف به نگین واقع در میدان رییسعلی دلواری روبروی شهرداری

 

 

Microsoft Office document iconفراخوان.docMicrosoft Office document icon