آگهی مزایده عمرمی بهره برداري از زمين جنب ستاد نيروي انتظامي واقع در بلوار شهيد قره ني

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۵/۱۰
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, تير ۳۱, ۱۳۹۶