آگهی مناقصه عمومي گشت ساختمانی

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۴/۲۷
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, تير ۱۷, ۱۳۹۶