تجدید فراخوان باشگاه ورزشهای آبی

تاریخ پایان: 
۱۳۹۶/۰۳/۲۸
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, خرداد ۱۶, ۱۳۹۶