فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از کمپ نوروزی صدف

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, اسفند ۱۴, ۱۳۹۵