آگهي مناقصه عمومي سنگفرش خيابان انقلاب حدفاصل ميدان انقلاب تا خيابان آهنگران

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداري بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
يكشنبه, آذر ۲۸, ۱۳۹۵