آگهی مزایده بهره برداري جايگاه سوخت cng واقع در بلوار شهيد قره ني

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
يكشنبه, آذر ۱۴, ۱۳۹۵