آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۹/۱۳
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, آذر ۲, ۱۳۹۵