بهسازي سنگفرش از پارك صدف تا رستوران رافائل

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۸/۱۱
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
شنبه, آبان ۱, ۱۳۹۵