آگهي مناقصه عمومي اجراي سنگفرش

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, مهر ۷, ۱۳۹۵

اجراي سنگفرش خيابان انقلاب حدفاصل ميدان تا خيابان آهنگران

اجراي سنگفرش خيابان صفوي حدفاصل خيابان شهداء تا ميدان انقلاب

اجراي سنگفرش خيابان حافظ حدفاصل خيابان شهداء تا ميدان انقلاب