مناقصه عمومی ساماندهی گلزار شهداء و بهسازی جداره غربی بافت تاریخی فرهنگی

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۶/۲۴
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
دوشنبه, شهريور ۱۵, ۱۳۹۵

 

دانلود: فایلفراخوان ۱۴.docx