مناقصه عمومي اجري كانال بتني سرپوشيده حدفاصل تنگك ۲ تا انتهاي تنگك ۳

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۵/۱۹
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
سه شنبه, مرداد ۵, ۱۳۹۵