مناقصه عمومی تامين خودرو

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۵/۱۶
نوع: 
مناقصه
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, مرداد ۱۳, ۱۳۹۵