آگهي فراخوان تجديد مزايده عمومي

تاریخ پایان: 
۱۳۹۵/۰۴/۲۲
نوع: 
مزایده
سازمان مرتبط: 
شهرداری بندر بوشهر
مهلت تحویل سند: 
چهارشنبه, تير ۹, ۱۳۹۵

 واگذاري اداره امور زمين هاي ورزشي در محلات شهر بوشهر 

پارك دانش  واقع در بهمني روبروي نيروي دريادلان پشت زمين تامين اجتماعي

پارك شغاب واقع در بهمني

پارك هنرمند واقع در بوشهر خيابان امام آخر كوچه گلخونه