محمد دمشقی

نام: 
محمد
نام خانوادگی : 
دمشقی
سمت دقیق: 
معاون برنامه ریزی و توسعه