راضیه روشن

نام: 
راضیه
نام خانوادگی : 
روشن
سمت دقیق: 
مدیر امور اداری و بهبود روشها

 

راضیه روشن

 

تحصیلات : کارشناسی آمار - گرایش ریاضی

سوابق شغلی

استانداری: دفتر امور شهری

کارشناس بودجه و اعتبارات (سال ۱۳۸۱)

کارشناس آی تی(از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷)

مسئول آموزش شهرداریهای استان(از سال  ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱)

کارشناس بودجه و اعتبارات ۱۳۹۱

شهرداری بوشهر

 مدیر امور اداری و بهبود روشها (از آذر ۱۳۹۲ تا اکنون)

 

 

 

پست الکترونیکی: 
razieh.roshan@gmail.com