علیرضا نوری

نام: 
علیرضا
نام خانوادگی : 
نوری
سمت دقیق: 
شهردار منطقه دو