امیدپارسایی فر

نام: 
امید
نام خانوادگی : 
پارسایی فر
سمت دقیق: 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

متولد:۵۷ بوشهر

-کارشناسی مهندسی کشاورزی-دانشگاه ملی شیراز-۸۰

-دانشجوی کارشناسی ارشد emba-- دانشگاه بین المللی کیش-۹۳


-----

-مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر - از ۳ خرداد ۸۷ تا اکنون

- دبیر شورای نامگذاری معابر و میادین شهری -

-مدیر اجرا و نظارت و دبیر جشنواره هفته بوشهر ۹۲

----

حائز رتبه برتر روابط عمومی در جشنواره ملی در دو حوزه" انتشارات" و" آموزش شهروندی"  - ۸۸ جشنواره ملی روابط عمومی های شهرداریهای کشور