صادق سعیدی

نام: 
صادق
نام خانوادگی : 
سعیدی
سمت دقیق: 
شهردار بافت فرهنگی تاریخی