محمدرضا خیِّر

نام: 
محمدرضا
نام خانوادگی : 
خیّر
سمت دقیق: 
سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات