شهرسازی و معماری

  1. به پاس ارج گذاشتن به رشادتهای شهدای نیروی هوایی در بوشهر

    سردیس شهیدان والامقام فکوری و یاسینی در ابتدای خیابان شهید فکوری و شهید یاسینی نصب می‌گردد

  2. در راستای افزایش مشارکت شهروندان؛

    شهرداری بوشهر در نظر دارد در جهت پاسداشت بزرگان و مفاخر تاریخی کشور و استان تعدادی سردیس از مشاهیر ایران‌زمین و بوشهر را در سطح شهر نصب نماید. بر این اساس درباره مکان نصب آنها از شهروندان نظرخواهی شده است

صفحه‌ها

اشتراک در شهرسازی و معماری