مناقصه و مزایده

عنوان تاریخ پایان نوع سازمان مرتبط مهلت تحویل سند

مناقصه عمومي انجام , حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري منطقه يك و دو

۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي اجراي پارك خيابان سبز آباد، اجراي زيرسازي و آسفالت كوچه هاي منطقه يك

۱۳۹۶/۰۹/۰۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

مناقصه عمومي اجراي موزائيك فرش گذر خلاق فدك (حدفاصل خيابان خليج فارس تا مركز محله اي كوتي)

۱۳۹۶/۰۹/۰۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

مناقصه عمومی اجراي گذر شهيد شاهميري

۱۳۹۶/۰۹/۱۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

آگهي مناقصه عمومي اجراي پارك خيابان سبز آباد، اجراي زيرسازي و آسفالت كوچه هاي منطقه يك

۱۳۹۶/۰۸/۰۴ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

مناقصه عمومي اجراي زيرسازي و كانال و پياده روسازي گذر ۴۰متري سرتل به تنگك ۳ فاز ۱، اجراي گذر نيروگاه گازي به تنگك اول،تكميل ساحل سازي بوشهر(فاز ۴ پارك مرواريد)

۱۳۹۶/۰۹/۰۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

آگهي مناقصه عمومي اجراي پياده رو سازي ،فضاي سبز و كانال دفع آبهاي سطحي از تنگك ۱ تا تنگك ۲

۱۳۹۶/۰۹/۰۶ مناقصه شهردای بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

آگهی مناقصه عمومی نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح شهر بوشهر

۱۳۹۶/۰۸/۲۰ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

مناقصه عمومي جمع آوري زباله و ضايعات و تنظيف معابر و لايروبي و شستشوي كانالهاي سطح و جمع آوري خاك و نخاله شهر

۱۳۹۶/۰۸/۱۵ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

مناقصه عمومي بوستان سه راهي ريشهر (باغ بهزاد)- فاز داخلي - اجراي پارك حاشيه اي شهيد قره ني حدفاصل روگذر تا جايگاه سي ان جي

۱۳۹۶/۰۸/۱۳ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

آگهي مناقصه عمومي باغ بهزاد، آسفالت ميدان انتظام تا ميدان معراج،مرمت عمارت علم الهدي

۱۳۹۶/۰۸/۰۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

آگهی مناقصه انجام امور بيمه عمر و تكميل درمان پرسنل شهرداري بندر بوشهر

۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

آگهی مناقصه اجراي روكش آسفالت خيابان سبزآباد حدفاصل امامزاده تا سرتل

۱۳۹۶/۰۷/۲۶ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

آگهی مناقصه عمومي اجراي موزائيك فرش محلات كوتي و دهدشتي , اجراي ديواركشي زمينهاي بافت فرهنگي و تاريخي بندر بوشهر

۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

آگهي مناقصه عمومي اجراي ادامه كانال خيابان عاشوري و اجراي روكش آسفالت خيابان جمهوري

۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

مناقصه عمومي تامين خودرو

۱۳۹۶/۰۶/۱۹ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

مناقصه عمومي اجراي موزائيك فرش محلات كوتي و دهدشتي

۱۳۹۶/۰۶/۲۲ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

مناقصه عمومي برونسپاري خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر

۱۳۹۶/۰۶/۲۱ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

مزایده زمین متروکه خیابان سنگی

۱۳۹۶/۰۵/۲۸ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

مزایده ساختمان نگین

۱۳۹۶/۰۶/۰۱ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

آگهی مزایده عمرمی بهره برداري از زمين جنب ستاد نيروي انتظامي واقع در بلوار شهيد قره ني

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

آگهی مناقصه عمومي گشت ساختمانی

۱۳۹۶/۰۴/۲۷ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

مناقصه عمومی سرويس ، حفاظت و نگهداري از آبنماهاي سطح شهر

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ مناقصه شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

تجدید فراخوان باشگاه ورزشهای آبی

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

آگهي فراخوان مزايده عمومي بهره برداري از باشگاه ورزشهاي آبي

۱۳۹۶/۰۳/۰۳ مزایده شهرداری بندر بوشهر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

صفحه‌ها

اشتراک در مناقصه و مزایده